Aanpak

Er zijn tal van redenen om in therapie te gaan. 

  • burn-out, stress, angst

  • zingevingsvragen

  • begeleiding bij hooggevoeligheid

  • levenskeuzes

  • steeds dezelfde patronen tegenkomen in je leven

Door mijn achtergrond in onderwijs ben ik heel bekend met dat werkveld. Als psychotherapeut ben ik goed geplaatst om jongeren en leerkrachten (en iedereen uit het onderwijsveld) te begeleiden. Natuurlijk is iedereen welkom, niet enkel mensen uit het onderwijsveld. 

 

Soms volstaan een paar gesprekken om inzichten te verwerven en verder te kunnen. Maar meestal is therapie een intensief proces, met kleine stappen vooruit. 

 

Begeleiding gebeurt voornamelijk via gesprekken. Andere technieken die ik als hulpmiddel gebruik: meditatie

visualisatie

werken met verhalen

metaforen

bibliotherapie....

 

Ik begeleid jongvolwassenen en volwassenen vanaf 16 jaar. 

 

De basis van de therapie is interactionele vormgeving.

Interactionele vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. Interactionele vormgeving integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.